Bina ve site yönetimlerinde genel problemler

Problemlerin geneline baktığımızda, karşımıza usulune uygun yapılmayan genel kurullar ve çağrı şekilleri önümüze çıkmaktadır.

Toplantı çağrıları en az 15 gün evel imza karşılığı yada posta yolu ile yapılması gerekir.

Ülkemizde ise genelde mesaj yada telefon yolu ile maliklere bilgi verilip, 15 günlük süreye dikkat edilmeden toplantılar yapılıyor.

Bu toplantılarda alınan kararların tamamı usulüz yapılan çağrılar sebebi ile geçersiz kalmaktadır.

Tüm yöneticilerin ve profesyonellerin yapması gereken Kat Mülkiyeti Kanunu madde 35 e göre yöneticinin görevlerini ve yapması gerekenleri yapmasıdır.

Bu içerik 8 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı.