Binalardaki en büyük riskiniz nedir ? İş güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince temmuz 2020 den itibaren bu hizmeti almak zorundasınız .

İş sağlığı ve güvenliği genel mana da çalışanların yaptığı hatalardan dolayı iş vereni koruyan bir kanundur.

Çalışana iş tanımını yaptığınız gibi, iş ile ilgili yaşayacağı korunma kurallarınıda sağlamış olduğunuzun belgesidir. Bu çalışma iki tarafıda koruma altına almaktadır.

Yapacağınız yönetim faaliyetlerinde bir iş güvenlik firmasından binanızın risk raporunu almanız bu risklere karşı sizi koruma altına almaktadır.

Tabiki bu koruma öğrendiğiniz riskleri düzeltmekle olacaktır. Aksi halde alınan ama uygulanmayan bir raporun sizi bu risklerden korumaya gücü yetmez.

Yöneticinin KMK 35.maddede bulunan görevi gereğince ve yine kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla iş güvenlik konusuna önem vermeleri gerekir.

Oluşabilecek tüm kazaların sebeplerini ortadan kaldırmak için alınacak önlemler ve uygulamalar iş güvenliği ve sağlığının bir parçasıdır.

Bu içerik 10 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı.