Demirbaş ve Aidat ödemelerinde Kiracının durumu nedir

Demirbaş ödemeleri genel manada kat malikini, Aidat ödemeleri kiracıları ilgilendirir.

Ancak yapılan kira kontratında mal sahibi kiracıdan aidatı da tahsil ediyorsa, o zaman kiracıda aidat yükümlülüğü kalmaz .

Zaten bu yükümlülükte her zaman kat maliki müteselsil sorumludur.

Kiracının yönetime ödemediği her türlü borç, kat malikinin sorumluluğundadır.

Aidat ve demirbaş ödemelerini belirlerken, genel kurullarda alınan talepler çok önemlidir.

Yönetici bu talepler üzerinden fiyat araştırması yaparak aidatları ondan sonra belirlemelidir.

Yapılan uygulamalar da, genelde toplantı anında aidatların hiç bir hesaplama yapılmadan, belirlenmesi her zaman kasa açığına ve işlerin düzensiz yapılmasına sebep verir.

Aidatlar düzenlenirken, varsa çalışanların tazminat fonu hesaplamaları yapılarak aidata dahil edilmelidir.

Aksi halde, kiracı hizmet aldığı çalışana tazminat fonu ödemesi yapmamış olur.

Aidat içinden tazminat fonu ödemesi tahsil edilmediği için yıllar sonra yapılacak tazminat ödemelerinde muhataptan bu alacak tahsil edilemez.

Bu sebeple işletme projesini hazırlaycak olan yönetici 1.dereceden sorumludur.

Bu konuya azami dikkat edilmesi gerekir.

Bu içerik 8 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı.